خاطرات گاه به گاه

من یه سایه ام...سایه ای از خودم...سایه ای از تو...سایه ای از اونایی که با من زندگی می کنن...اینجا محل خاطرات سایه هاس...با من همراه باشید

خاک خورده های خاطرات گاه به گاه