خاطرات گاه به گاه

من یه سایه ام...سایه ای از خودم...سایه ای از تو...سایه ای از اونایی که با من زندگی می کنن...اینجا محل خاطرات سایه هاس...با من همراه باشید